Rehabilitation of Trush Pumping Station

Rehabilitation of Trush Pumping Station

Rehabilitation of Trush Pumping StationProjekt [masterslider id="16"] Përshkrim i shkurtërDETAJET E PROJEKTIT  Investitor: Water PIU, Water and Sanitation General Directorate, Ministry of Transport and Infrastructure. | Objekti: Rehabilitation of Trush...
Stacioni i Pompave te Ujesjellesit Dobrac – Shkodër

Stacioni i Pompave te Ujesjellesit Dobrac – Shkodër

Stacioni i Pompave te Ujesjellesit Dobrac – ShkodërProjekt [masterslider id="9"] Përshkrim i shkurtër DETAJET E PROJEKTIT  Investitor: Water P.I.U., Drejtoria e Pergjithshme Ujesjelles Kanalizime Tirane. | Objekti: Rehabilitimi i Stacionit te Pompave te...
VIG MNELLE – Shkodër

VIG MNELLE – Shkodër

VIG MNELLE – ShkodërProjekt [masterslider id="12"] Përshkrim i shkurtër DETAJET E PROJEKTIT  Investitor: PMU-LCDP Republika e Shqiperise Njesia e Menaxhimit te Projekteve – Programi i Zhvillimit te Komunitetit Lokal. | Objekti: Rehabilitimi i Rruges...

Kompania, e themeluar nga Z. Viktor Caushi, u formua me idenë e respektimit të standardeve të reja dhe
bashkëkohore në të gjitha llojet e ndërtimeve që kjo kompani mbulon. Duke u bazuar në burimet e saj njerëzore, e përbërë me drejtorë teknike dhe mbi 100 punëtorë të kualifikuar, që prej fillimit, Komisioni Ligjor i dha kompanisë tonë një licencë të plotë. Siç është pasqyruar në mënyrë të qartë, Kompania jonë ka përfunduar projekte cilësore që prej vitit 1992.

Lidhje të Shpejta

 

- Kreu

- Rreth Nesh

- Projekte

- Klientët

- Kontaktoni

Kontakt

Tel:

(+355) 69 20 23 007

Fax:

(+355) 44 51 67 93

E-mail:

info@co1rroku.al

Adresa:

Rr. Vaso Pasha, 12, Sh. 2, K. 3, Ap 9/1

© 2021 CO1RROKU | All rights reserved

Designed by Tech Fly