Shesi Rus – Shkodër

Projekt

[masterslider id="5"]
Përshkrim i shkurtër

DETAJET E PROJEKTIT

Investitor:

Water P.I.U., Drejtoria e Pergjithshme Ujesjelles Kanalizime Tirane.
|

Objekti:

Ndertimi i kolektorit kolektorit kryesor te ujrave e bardha te qytetit Shkoder, Shesi Rus – Agjensia Koplik.

Çertifikatë UNI-EN-ISO -9001

Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe vepra për mbrojtjen lumore. 2008

Çertifikatë UNE-EN-ISO-14001

Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe vepra për mbrojtjen lumore. 2004

Çertifikatë BS-OHSAS -18001

Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe vepra për mbrojtjen lumore. 2007

Projekte të ngjashme

Kompania, e themeluar nga Z. Viktor Caushi, u formua me idenë e respektimit të standardeve të reja dhe
bashkëkohore në të gjitha llojet e ndërtimeve që kjo kompani mbulon. Duke u bazuar në burimet e saj njerëzore, e përbërë me drejtorë teknike dhe mbi 100 punëtorë të kualifikuar, që prej fillimit, Komisioni Ligjor i dha kompanisë tonë një licencë të plotë. Siç është pasqyruar në mënyrë të qartë, Kompania jonë ka përfunduar projekte cilësore që prej vitit 1992.

Lidhje të Shpejta

 

- Kreu

- Rreth Nesh

- Projekte

- Klientët

- Kontaktoni

Kontakt

Tel:

(+355) 69 20 23 007

Fax:

(+355) 44 51 67 93

E-mail:

info@co1rroku.al

Adresa:

Rr. Vaso Pasha, 12, Sh. 2, K. 3, Ap 9/1

© 2021 CO1RROKU | All rights reserved

Designed by Tech Fly