Rindertimi i objekteve te reja me 3 kate mbi toke te shkolles 9-vjecare dhe parashkollore Larushke Hajdar Hoxha dhe te shkolles 9-vjecare dhe kopshtit Gjon Luka Luz

Project

A short Brief

Project Details

Vendodhja:

Bashkia Kruje

Autoriteti Pergjegjes:

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
}

Data e Fillimit:

22.06.2020
}

Data e Perfundimit:

20.03.2021

Certificate UNI-EN-ISO -9001

Construction of civil and industrial buildings, roads, aqueducts, sewers and river defense works. 2008

Certificate UNE-EN-ISO-14001

Construction of civil and industrial buildings, roads, aqueducts, sewers and river defense works. 2004

Certificate BS-OHSAS -18001

Construction of civil and industrial buildings, roads, aqueducts, sewers and river defense works. 2007

Related Projects

Kompania, e themeluar nga Z. Viktor Caushi, u formua me idenë e respektimit të standardeve të reja dhe
bashkëkohore në të gjitha llojet e ndërtimeve që kjo kompani mbulon. Duke u bazuar në burimet e saj njerëzore, e përbërë me drejtorë teknike dhe mbi 100 punëtorë të kualifikuar, që prej fillimit, Komisioni Ligjor i dha kompanisë tonë një licencë të plotë. Siç është pasqyruar në mënyrë të qartë, Kompania jonë ka përfunduar projekte cilësore që prej vitit 1992.

Lidhje të Shpejta

 

- Kreu

- Rreth Nesh

- Projekte

- Klientët

- Kontaktoni

Kontakt

Tel:

(+355) 69 20 23 007

Fax:

(+355) 44 51 67 93

E-mail:

info@co1rroku.al

Adresa:

Rr. Vaso Pasha, 12, Sh. 2, K. 3, Ap 9/1

© 2021 CO1RROKU | All rights reserved

Designed by Tech Fly