Rreth Nesh

Kompania “CO1 Rroku KONSTRUKSION shpk” është themeluar në 02.10.1992

Kompania, e themeluar nga Z. Viktor Caushi, u formua me idenë e respektimit të standardeve të reja dhe bashkëkohore në të gjitha llojet e ndërtimeve që kjo kompani mbulon. Duke u bazuar në burimet e saj njerëzore, e përbërë me drejtorë teknike dhe mbi 100 punëtorë të kualifikuar, që prej fillimit, Komisioni Ligjor i dha kompanisë tonë një licencë të plotë. Siç është pasqyruar në mënyrë të qartë, Kompania jonë ka përfunduar projekte cilësore që prej vitit 1992.

Çertifikatë UNI-EN-ISO -9001

Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe vepra për mbrojtjen lumore. 2008

Çertifikatë BS-OHSAS -18001

Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe vepra për mbrojtjen lumore. 2007

Çertifikatë UNE-EN-ISO-14001

Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe vepra për mbrojtjen lumore. 2004

Ekipi Ynë

ANËTARË

Petrit Stefo

Drejtues Teknik

Erjon Isaku

Z. Viktor Çaushi

Drejtori Ligjor

Arsen Braho

Xhem Musallari

Nikolin Mehilli

Drejtor Menaxhues

Vitore Laskaj

Drejtues Teknik

Ekipi Ynë

ANËTARË

Z. Viktor Çaushi

Drejtori Ligjor

Nikolin Mehilli

Drejtor Menaxhues

Enver Miolli

Drejtues Teknik

Zef Çela

Drejtues Teknik

Pjetër Karamitri

Drejtues Teknik

Erand Jaho

Drejtues Teknik

Petrit Stefo

Drejtues Teknik

Vitore Laskaj

Drejtues Teknik

Enkelejda Bashalliu

Drejtues Teknik

Kompania, e themeluar nga Z. Viktor Caushi, u formua me idenë e respektimit të standardeve të reja dhe
bashkëkohore në të gjitha llojet e ndërtimeve që kjo kompani mbulon. Duke u bazuar në burimet e saj njerëzore, e përbërë me drejtorë teknike dhe mbi 100 punëtorë të kualifikuar, që prej fillimit, Komisioni Ligjor i dha kompanisë tonë një licencë të plotë. Siç është pasqyruar në mënyrë të qartë, Kompania jonë ka përfunduar projekte cilësore që prej vitit 1992.

Lidhje të Shpejta

 

- Kreu

- Rreth Nesh

- Projekte

- Klientët

- Kontaktoni

Kontakt

Tel:

(+355) 69 20 23 007

Fax:

(+355) 44 51 67 93

E-mail:

info@co1rroku.al

Adresa:

Rr. Vaso Pasha, 12, Sh. 2, K. 3, Ap 9/1

© 2021 CO1RROKU | All rights reserved

Designed by Tech Fly