Reconstruction of 9-year school in Kozare

Reconstruction of 9-year school in Kozare

Reconstruction of a school in Kozare Projekt Përshkrim i shkurtër DETAJET E PROJEKTIT Investitor: UNDP (The United Nations Development Programme). Objekti: Reconstruction of 9-year school in Kozare Commune in the Region of Berat. Pershkrimi i shkurter i objektit: Ky...
Rruga Vleshe-Vasie– Dibra

Rruga Vleshe-Vasie– Dibra

Rruga Vleshe-Vasie– Dibra Projekt Përshkrim i shkurtër Detajet e Projektit Financues: Banka e Keshillit te Evropes per zhvillim dhe qeveria shqiptare. Investitor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit Objekti: Rikonstruksioni i rruges Vleshe-Vasie Pershkrimi i shkurter i...
Rruga e Tafiliceve– Shkodër

Rruga e Tafiliceve– Shkodër

Rruga e Tafiliceve– Shkodër Projekt Përshkrim i shkurtër DETAJET E PROJEKTIT Investitor: Bashkia Shkoder Objekti: Rikonstruksioni rruges Tafilicet. Çertifikatë UNI-EN-ISO -9001 Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe vepra për...
Rruga Zooteknik– Shkodër

Rruga Zooteknik– Shkodër

Rruga Zooteknik – Shkodër Projekt Përshkrim i shkurtër DETAJET E PROJEKTIT Investitor: Bashkia Shkoder Objekti: Rikonstruksion Rruga Zooteknik-Shtepia e Bujqeve Çertifikatë UNI-EN-ISO -9001 Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si...
Shkolla e Mesme Bajze– Kastrat

Shkolla e Mesme Bajze– Kastrat

Shkolla e Mesme Bajze– Kastrat Projekt Përshkrim i shkurtër DETAJET E PROJEKTIT Investitor: Komuna Kastrat Objekti: Rikonstruksioni i shkolles se mesme BAJZE Çertifikatë UNI-EN-ISO -9001 Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe...

Kompania, e themeluar nga Z. Viktor Caushi, u formua me idenë e respektimit të standardeve të reja dhe
bashkëkohore në të gjitha llojet e ndërtimeve që kjo kompani mbulon. Duke u bazuar në burimet e saj njerëzore, e përbërë me drejtorë teknike dhe mbi 100 punëtorë të kualifikuar, që prej fillimit, Komisioni Ligjor i dha kompanisë tonë një licencë të plotë. Siç është pasqyruar në mënyrë të qartë, Kompania jonë ka përfunduar projekte cilësore që prej vitit 1992.

Lidhje të Shpejta

 

- Kreu

- Rreth Nesh

- Projekte

- Klientët

- Kontaktoni

Kontakt

Tel:

(+355) 69 20 23 007

Fax:

(+355) 44 51 67 93

E-mail:

info@co1rroku.al

Adresa:

Bulevardi Bajram Curri,
Pallati Palma e Artë,
Tiranë, Albania

© 2021 CO1RROKU | All rights reserved

Designed by Tech Fly