Rindërtimi i njësive të banimit në Thumanë

Rindërtimi i njësive të banimit në Thumanë

Rindertimi i objekteve te reja me 3 kate mbi toke te shkolles 9-vjecare dhe parashkollore Larushke Hajdar Hoxha dhe te shkolles 9-vjecare dhe kopshtit Gjon Luka Luz Project A short Brief Project Details Vendodhja: Bashkia Kruje Autoriteti Pergjegjes: FONDI SHQIPTAR I...
Rindertimi i shkolles Larushke Hajdar Hoxha dhe Gjon Luka Luz

Rindertimi i shkolles Larushke Hajdar Hoxha dhe Gjon Luka Luz

Rindertimi i objekteve te reja me 3 kate mbi toke te shkolles 9-vjecare dhe parashkollore Larushke Hajdar Hoxha dhe te shkolles 9-vjecare dhe kopshtit Gjon Luka Luz Project A short Brief Project Details Vendodhja: Bashkia Kruje Autoriteti Pergjegjes: FONDI SHQIPTAR I...
The WDFK1 Contract

The WDFK1 Contract

The WDFK1 Contract Project A short Brief Project Details New Project: The Contract WDFK1 has been concluded between GDWSS and the construction company PWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH on 21stJanuary 2016within the Water Sector Investment Project (Loan IBRD-83230)....
Shesi Rus – Shkodër

Shesi Rus – Shkodër

Shesi Rus – Shkodër Projekt Përshkrim i shkurtër DETAJET E PROJEKTIT Investitor: Water P.I.U., Drejtoria e Pergjithshme Ujesjelles Kanalizime Tirane. Objekti: Ndertimi i kolektorit kolektorit kryesor te ujrave e bardha te qytetit Shkoder, Shesi Rus – Agjensia Koplik....
Banese 83/5– Shkodër

Banese 83/5– Shkodër

Banese 83/5– Shkodër Projekt Përshkrim i shkurtër DETAJET E PROJEKTIT Investitor: Enti Kombetar i Banesave. Objekti: Banese tip 83/5 me 35 apartamente dhe nje kat lokale sherbimi ne qytetin e Shkodres. Pershkrimi i shkurter i objektit: Ky objekt ndodhet ne qytetin e...

Kompania, e themeluar nga Z. Viktor Caushi, u formua me idenë e respektimit të standardeve të reja dhe
bashkëkohore në të gjitha llojet e ndërtimeve që kjo kompani mbulon. Duke u bazuar në burimet e saj njerëzore, e përbërë me drejtorë teknike dhe mbi 100 punëtorë të kualifikuar, që prej fillimit, Komisioni Ligjor i dha kompanisë tonë një licencë të plotë. Siç është pasqyruar në mënyrë të qartë, Kompania jonë ka përfunduar projekte cilësore që prej vitit 1992.

Lidhje të Shpejta

 

- Kreu

- Rreth Nesh

- Projekte

- Klientët

- Kontaktoni

Kontakt

Tel:

(+355) 69 20 23 007

Fax:

(+355) 44 51 67 93

E-mail:

info@co1rroku.al

Adresa:

Bulevardi Bajram Curri,
Pallati Palma e Artë,
Tiranë, Albania

© 2021 CO1RROKU | All rights reserved

Designed by Tech Fly