The WDFK1 Contract

Project

A short Brief

Project Details

|

New Project:

The Contract WDFK1 has been concluded between GDWSS and the construction company PWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH on 21stJanuary 2016within the Water Sector Investment Project (Loan IBRD-83230). Contract value 31,602,872.52 euro ,the current value after VO 39.500.000 euro CO 1 Rroku Construction is officially Sub/Contractor with 60% of the total value 25.600.000 euro. The project was completed on June 20, 2019. With the completion of this project, the city of Durres increased its water supply capacity, with 620 liters / sec

Short Description of Facility:

 • Construction of a well field (new production and monitoring wells):
  Seven production wells: to provide a total of 630l/s of water;
  Ten monitoring wells; four at Fushe Kuqe and six wells around the new well field.
 • Construction of new pumping station:
  Two reinforced concrete collection tanks of 700 m3 each;
  Main pump house with eight standard horizontal multistage pumps (q=104.5 l/s, h= 223m)
  Chlorination unit at Well field and Break pressure tank;
  3x 22 m3 surge vessel (PN 40) with an air compressor unit for surge protection.
 • Construction of new transmission pipeline:
  14.5 km of transmission pipeline (DN 700, PN 10 GRP), from well field to Main pumping station including four micro-tunneling crossings along the route and 4 different crossing of channels. 46.5 km of transmission pipeline (DN 700, PN 10, 16, 20 and 25, GRP), including 7 water crossings along the route with different method, metallic bridge, micro-tunneling, open channel crossing and above under the span
 • Construction of 6 reservoirs (100m³ – 600m³) on the old pipeline and new pipe line, and 20 km of pipe line HDPE RC OD 110 till OD 315

Çertifikatë UNI-EN-ISO -9001

Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe vepra për mbrojtjen lumore. 2008

Çertifikatë UNE-EN-ISO-14001

Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe vepra për mbrojtjen lumore. 2004

Çertifikatë BS-OHSAS -18001

Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe vepra për mbrojtjen lumore. 2007

Related Projects

Kompania, e themeluar nga Z. Viktor Caushi, u formua me idenë e respektimit të standardeve të reja dhe
bashkëkohore në të gjitha llojet e ndërtimeve që kjo kompani mbulon. Duke u bazuar në burimet e saj njerëzore, e përbërë me drejtorë teknike dhe mbi 100 punëtorë të kualifikuar, që prej fillimit, Komisioni Ligjor i dha kompanisë tonë një licencë të plotë. Siç është pasqyruar në mënyrë të qartë, Kompania jonë ka përfunduar projekte cilësore që prej vitit 1992.

Lidhje të Shpejta

 

- Kreu

- Rreth Nesh

- Projekte

- Klientët

- Kontaktoni

Kontakt

Tel:

(+355) 69 20 23 007

Fax:

(+355) 44 51 67 93

E-mail:

info@co1rroku.al

Adresa:

Rr. Vaso Pasha, 12, Sh. 2, K. 3, Ap 9/1

© 2021 CO1RROKU | All rights reserved

Designed by Tech Fly