PROJEKT I RI

The Contract WDFK1 has been concluded between GDWSS and the construction company PWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH on 21stJanuary 2016within the Water Sector Investment Project (Loan IBRD-83230). Contract value 31,602,872.52 the current value after VO 36,802872.52 CO 1 Rroku Construction is officially Sub/Contractor with 60% of the total value.

CO1 Rroku KONSTRUKSION shpk

Që prej vitit 1992 ka përfunduar
projekte cilësore

SHËRBIME RIKONSTRUKSIONI

Që prej vitit 1992 ka përfunduar projekte cilësore

CO 1 RROKU KONSTRUKSION shpk është themeluar në 02.10.1992

Rreth Kompanisë Tonë

Kompania, e themeluar nga Z. Viktor Caushi, u formua me idenë e respektimit të standardeve të reja dhe
bashkëkohore në të gjitha llojet e ndërtimeve që kjo kompani mbulon. Duke u bazuar në burimet e saj njerëzore, e përbërë me drejtorë teknike dhe mbi 100 punëtorë të kualifikuar, që prej fillimit, Komisioni Ligjor i dha kompanisë tonë një licencë të plotë. Siç është pasqyruar në mënyrë të qartë, Kompania jonë ka përfunduar projekte cilësore që prej vitit 1992.

UNI-EN-ISO -9001

Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe vepra për mbrojtjen lumore. 2008

BS-OHSAS -18001

Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe vepra për mbrojtjen lumore. 2007

UNE-EN-ISO-14001

Ndërtim godinash civile dhe industriale, rrugë, ujësjellsa dhe kanalizime si dhe vepra për mbrojtjen lumore. 2004

Ndërtimi i objekteve civile

Ndërtim i objekteve industriale

Sistematizimi dhe rehabilitimi i hapësirës të punës

Mbrojtja e lumit dhe digave

Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i kanaleve ujitës

Rikonstruksion i rrugëve

Rikonstruksion i ujesjellesit

Rikonstruksion i hekurudhave

Ndërtimi i objekteve civile

Ndërtim i objekteve industriale

Sistematizimi dhe rehabilitimi i hapësirës të punës

Mbrojtja e lumit dhe digave

Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i kanaleve ujitës

Rikonstruksion i rrugëve

Rikonstruksion i ujesjellesit

Rikonstruksion i hekurudhave

Lumi Tarin 

Kalimi me diametër horizontal DN 800 dhe gjatësia 80 m

Kompania, e themeluar nga Z. Viktor Caushi, u formua me idenë e respektimit të standardeve të reja dhe
bashkëkohore në të gjitha llojet e ndërtimeve që kjo kompani mbulon. Duke u bazuar në burimet e saj njerëzore, e përbërë me drejtorë teknike dhe mbi 100 punëtorë të kualifikuar, që prej fillimit, Komisioni Ligjor i dha kompanisë tonë një licencë të plotë. Siç është pasqyruar në mënyrë të qartë, Kompania jonë ka përfunduar projekte cilësore që prej vitit 1992.

Lidhje të Shpejta

 

- Kreu

- Rreth Nesh

- Projekte

- Klientët

- Kontaktoni

Kontakt

Tel:

(+355) 69 20 23 007

Fax:

(+355) 44 51 67 93

E-mail:

info@co1rroku.al

Adresa:

Bulevardi Bajram Curri,
Pallati Palma e Artë,
Tiranë, Albania

© 2021 CO1RROKU | All rights reserved

Designed by Tech Fly